Märkesförsäkring bara för MG

MG Bilförsäkring

Privat sjukvård

Privat sjukvårdsförsäkringen ger både förare och passagerare snabb hjälp med rehabilitering, operation eller annan specialistvård efter den akuta vården.

  • Specialistläkarvård - undersökning, diagnostisering och behandling
  • Operation och inneliggande vård
  • Eftervård – rehabilitering
  • Behandling av legitimerad fysioterapeut
  • Hjälpmedel
  • Resor och logi - ersättning lämnas för den försäkrades nödvändiga och skäliga rese- och logikostnader i samband med behandling, som specialistläkarvård, operation och inneliggande vård.

Innan vård påbörjas ska det godkännas av Ifs Vårdplanering. Specialistläkarbehandlingen ska ha föregåtts av utredning hos och remiss från allmänläkare eller företagsläkare.

Vill du lägga till Privat sjukvård?

Har du redan en MG Bilförsäkring och vill lägga till en tilläggsförsäkring? Fråga om försäkring eller ring 0770-110 100 så hjälper vi dig.

Du kan också välja att lägga till tilläggsförsäkringar när du köper en ny bilförsäkring.

Räkna och köp

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.