Märkesförsäkring bara för MG

MG Bilförsäkring

Jämför bilförsäkring

Utforska vilken typ av bilförsäkring som passar dig bäst. Här kan du läsa om olika omfattningarna. För extra trygghet kan du också komplettera din MG Bilförsäkring med någon av våra tilläggsförsäkringar.

Orange MG i bilhall
  • Trafikförsäkring – Trafikförsäkring måste du som bilägare ha enligt lag. Den gäller för personskador, skador på andra fordon och annans egendom på grund av trafikolycka, men inte för skador på din egen bil. Läs mer om trafikförsäkring
  • Halvförsäkring – I halvförsäkring ingår trafikförsäkring och försäkring för bland annat stöld, brand, bärgning och glasskador. Halvförsäkring är främst till för nya bilar som har gällande vagnskadegaranti. Läs mer om halvförsäkring
  • Helförsäkring – I helförsäkring ingår förutom trafikförsäkring och halvförsäkring även vagnskadeförsäkring. Helförsäkring gäller för skador på din egen bil efter trafikolycka, även om det var du som orsakade olyckan. Försäkringen gäller också för skadegörelse och för plåt- och lackskador om till exempel ett träd blåser ner på bilen. Läs mer om helförsäkring
  • Tilläggsförsäkringar – Ger ett extra skydd till dig och din bil. Fundera på hur du använder bilen och om du är beroende av den i vardagen?  Läs mer om tilläggsförsäkringar
  • Avställningsförsäkring – När du ställer av bilen hos Transportstyrelsen gör vi automatiskt om försäkringen till en avställningsförsäkring om din bil är halv- eller helförsäkrad hos oss. Har bilen bara trafikförsäkring upphör försäkringen helt under avställningsperioden. Läs mer om avställningsförsäkring 

Bilförsäkring för MG

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.