Märkesförsäkring bara för MG

MG Bilförsäkring

Kollision och singelolycka

Har du krockat med en annan bil, råkat köra ner i ett dike eller in i ett staket? Här kan du läsa mer om hur försäkring gäller och vad den täcker.

Bilväg i dimma.

Vad täcker försäkringen vid trafikolycka?

  • Helförsäkring eller vagnskadegaranti - ersätter skador på bilen vid kollision med annat fordon eller om du råkar köra ner i ett dike.
  • Trafikförsäkring - ersätter personskador eller om du råkat skada någon annans egendom (exempelvis lyktstolpar eller staket) vid kollision.

Krock med annat fordon

Om du har krockat med en annan bil behöver både du och den andra föraren anmäla skadan till era försäkringsbolag. Ni behöver inte göra skadeanmälan tillsammans.

Har du helförsäkring eller vagnskadegaranti kan du anmäla skadan och göra fotobesiktning direkt online.

Om du inte har helförsäkring eller vagnskadegaranti och inte heller har orsakat olyckan ska du ändå anmäla skadan till oss. Du behöver även kontakta den andra förarens försäkringsbolag för att få ersättning för skadorna på din bil.

Kom ihåg vid olycksplatsen

  • Skriv upp registreringsnummer på det andra fordonet.
  • Byt kontaktuppgifter med den andra föraren och be om att få se körkortet.
  • Ta bilder på skadorna och skadeplatsen.

Singelolycka

En trafikolycka där bara ett fordon är inblandat kallas för en singelolycka. Det kan vara att du råkar köra ner i ett dike eller in i ett staket.

Trafikförsäkringen gäller för personskador eller om annans egendom skadas i samband med trafikolyckan. Har du helförsäkring eller vagnskadegaranti kan du få ersättning för skadorna på din bil.

Skadehantering på dina villkor

Om du råkat ut för en skada eller olycka så är mer krångel det sista du ska behöva uppleva. Prova vår digitala skadeprocess, den är snabb och smidig.

Anmäla din skada direkt online

Fotobesiktiga skadan med mobilen

Följ ditt ärende online på Mina sidor